Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

doypl1

Opakowania miękkie torebki

Swiss Pac oferuje wszystkie rodzaje są terozwiązania elastyczne rozwiązanie opakowaniowe.Oferujemy opakowania dla prawie wszystkich rodzajówproduktów, takich jak produktów spożywczych, farmaceutycznych opakowań, nieżywnościoweelementy głównie opakowań kawy. Zapewniamy Opakowania miękkie dostępne w różnych kształtach, rozmiarach i rodzajach zzapasów, jak również niestandardowe drukowane.http://www.doypack.net.pl/opakowania-miekkie/

June 26 2015

doypl1

Etykiety termokurczliwe producenci

Swiss Pac produkuje Etykiety termokurczliwe które są wykorzystywane na pokrycie na różnychpakietów, takich jak butelki. Kolagenowe etykiety sądostępne w zmiennych rozmiarach; obejmuje ona całąbutelkę, jak również. Jest dostępny w magazynie, a takżeniestandardowe drukowane.

June 17 2015

doypl1

Opakowania do kawy dostawców

Swiss Pac stał się jednym z wiodących producentów Opakowania do kawy z bardzo długi okres czasu. Jesteśmy producentemzarówno czas, jak i na zamówienie kawy drukowaneworki i największego posiadacza czas. 

June 09 2015

doypl1

Butelki plastikowe dostawy

Ułatwia transport i przechowywanie cieczy Swiss Pac oferuje Butelki plastikowe to łatwe do przenoszenia i transportu do miejsca.Zapewniamy, że zwyczaj drukowane także pieńplastikowych butelek ze względu na wymagania klienta.Butelki te są produkowane w różnych kształtach irozmiarach.

June 01 2015

doypl1

Butelki plastikowe dostawy

Ułatwia transport i przechowywanie cieczy Swiss Pac oferuje Butelki plastikowe to łatwe do przenoszenia i transportu do miejsca.Zapewniamy, że zwyczaj drukowane także pieńplastikowych butelek ze względu na wymagania klienta.Butelki te są produkowane w różnych kształtach irozmiarach. http://www.doypack.net.pl/butelki-plastikowe/

May 26 2015

doypl1

Niestandardowe pakowanie żywności

Swiss Pac oferty Pakowanie żywności w którym wszystkie rodzaje żywności mogą byćzapakowane produkty. Zapewniamy, że takie torby wakcji, jak również niestandardowe drukowane dostępnew różnych stylach i rozmiarach. Zostało ono utworzonew taki sposób, że różne ilości produktów mogą byćprzechowywane w nim skutecznie. Te torby sąprzyjazne dla środowiska i wykonane są z najwyższejjakości materiałów. Możemy dostarczyć klientowiprzyjazne funkcje, takie jak gniazda euro, wycięcie izamykanej na zamek błyskawiczny wedługzapotrzebowania klienta.

May 19 2015

doypl1

Torebka foliowa zamykana opakowania

Swiss Pac oferty Torebka foliowa zamykana który ma plastikowe zamek, który może zostaćzamknięty podczas nie w użyciu. Te torby są dostępnew magazynie, jak również niestandardowe drukowane zzmiennych kształtach i rozmiarach. Produkujemyrównież BOPP zamykanej torby i torebki, które sąjasne, mocne i odporne na wilgoć. Te możnadostosować do wymogów naszych klientów. Ponadtoprodukty te są przydatne dla różnych zastosowań wwielu gałęziach przemysłu.

May 14 2015

doypl1

Drukowane Plastikowe miarki

Swiss Pac oferuje międzynarodowy dostawca opakowań produktu Plastikowe miarki które są częścią jego zakres różnorodnych produktów.Te łyżki są używane do pomiaru i pomiaru produktów,takich jak oleje, cukier, mąka, kosmetyków i produktów farmaceutycznych. Nasze pomiaru łyżki są dostępne wdowolnej wielkości, począwszy od 1ml 150 ml i wróżnych kolorach. Oni również są dostępne wmagazynie i mogą być przezroczyste, który pozwalazobaczyć produkt i ukończenia szkoły.http://www.doypack.net.pl/plastikowe-miarki/

May 04 2015

doypl1

Saszetki na płyn rozwiązania opakowaniowe

Saszetki na płyn zapewnia elastyczne rozwiązanie opakowaniowe dlawszystkich produktów płynnych. Te są bezpieczneopakowanie opcji i można zrobić bardzo ułatwiatransport produktów.http://www.doypack.net.pl/saszetki-na-plyn/ 

April 02 2015

doypl1

Etykiety termokurczliwe do butelek

Swiss Pac produkuje Etykiety termokurczliwe które są wykorzystywane na pokrycie na różnychpakietów, takich jak butelki. 

February 11 2015

doypl1

Opakowania do kawy dostawców

Swiss Pac stał się jednym z wiodących producentów Opakowania do kawy z bardzo długi okres czasu. Jesteśmy producentemzarówno czas, jak i na zamówienie kawy drukowaneworki i największego posiadacza czas. Oferujemy naszetorebki do pakowania kawy w różnych stylach, jak staćsię woreczki z zamek błyskawiczny, torby boczneklinem, płaskie dno torby, torby boczne zamkniętychklinem, itp palonych ziaren kawy, opakowania. Zaworyodgazowania pomaga w zachowaniu towarów izapobiegania przed zachwyt worków kawy.

January 16 2015

doypl1

Pakowanie herbaty i torebki herbaty

Swiss Pac produkuje różnego rodzaju Pakowanie herbaty. Istnieje wiele różnych rodzajów herbaty takie jakorganiczne herbaty, Zielona herbata, herbaty ziołowe,czarna herbata, itp. Wszystkie te wymagają specjalnegotypu opakowań herbaty różne potrzeby różnychwilgoci i tlenu stosunek. Mamy wiele różnych opcji dopakowania herbaty takie jak pakujemy pojedynczetorebki herbaty w małych saszetkach. Klienci mogączuć się herbata jest świeżo otwarty i jest świeże.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl